• terapia
  • Terapia rodzin

Zapraszam do zapoznania się z moimi usługami:

„W sercu każdej trudności spoczywa ukryta możliwość” – Albert Eistein


Kilka słów o naszej poradni psychologiczno - psychoterapeutycznej

Gabinet Psychologiczno - Psychoterapeutyczny powstał z pasji do psychologii oraz chęci towarzyszenia i pomocy innym na ich życiowych zakrętach.  
Pomagam w oparciu o swoje szerokie kompetencje, na które składają się długoletnie wykształcenie oraz zdobyte w pracy umiejętności. Świadczę pomoc psychologiczną osobom dorosłym, dzieciom oraz młodzieży, znajdującym się w trudnym momencie swojego życia.
Działam zgodnie z kodeksem etyki psychologa. Pozostaje także pod superwizją działając zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 Poza psychoterapią indywidualną, rodzinną oraz par w gabinecie prowadzona jest diagnoza procesów poznawczych, rozwoju emocjonalnego oraz osobowości przy pomocy najnowszych narzędzi i testów psychologicznych.

 Niekiedy psychoterapia wymaga uczestniczenia w procesie dwóch psychoterapeutów, np. w terapii par oraz rodzin. Dbam więc aby osoby z którymi współpracuje wyróżniały się wysokim wykształceniem, wiedzą oraz odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Serdecznie zapraszamy!


Kontakt:
Poradnia Psychologiczna Patrycja Klim- Kubica

tel: 792-775125