Z psychologiem oko w oko, czyli jak wygląda wizyta z dzieckiem.

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie jak wygląda wizyta u psychologa dziecięcego. Zastanawiają się w jaki sposób mogą się do niej przygotować, o co psycholog może ich zapytać. Pokrótce postaram się przybliżyć jak wygląda spotkanie, czego można się na nim spodziewać oraz jakie zachowanie dziecka może wzbudzać niepokój rodziców.

Jak wygląda wizyta u psychologa?

Na pierwszą wizytę psycholog najczęściej zaprasza samych rodziców. Dobrze jeśli przyjdzie zarówno mama i tata, ponieważ każde z nich ma swój sposób widzenia i rozumienia sytuacji dziecka i rodziny. Spotkanie trwa zazwyczaj około 50 minut. W jego czasie psycholog stara się uzyskać informacje o problemie dziecka ale także o jego rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym na przestrzeni lat, sposobu funkcjonowania i sytuacji całej rodziny. Jeśli rodzice posiadają opinie ze szkoły/ przedszkola dziecka trzeba je koniecznie ze sobą zabrać. Ważne jest by myśleć o dziecku i jego sytuacji całościowo. Po takim pierwszym spotkaniu psycholog decyduje się najczęściej na ok. 2 spotkania indywidualne z dzieckiem, w celu diagnozy jego trudności. Po etapie diagnostycznym, psycholog z rodziną ustala jaka forma pomocy będzie najlepsza i najbardziej odpowiednia w danym przypadku ( czy zaproponować terapie rodzinną, indywidualną dla dziecka, terapie par dla rodziców a czasem kilka oddziaływań jednocześnie – ale nie u tego samego psychologa).

Kiedy przyjść do psychologa z dzieckiem?

  • kiedy zachowanie dziecka w ostatnim czasie uległo znacznej zmianie. Dziecko jest bardziej agresywne, zezłoszczone, zamknięte, izoluje się, trudno się z nim rozmawia
  • w sytuacji rozwodu rodziców by pomóc dziecku przeżyć trudny dla całej rodziny okres
  • kiedy niepokoi cię rozwój poznawczy, emocjonalny czy społeczny twojego dziecka.
  • wychowawca/ nauczyciel dziecka zgłasza, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego
  • dziecko mówi o sobie źle, jego poczucie własnej wartości jest niskie, porównuje się innymi dziećmi
  • gdy dziecko ma trudności z poznawaniem nowych przyjaciół utrzymaniem relacji z innymi
  • kiedy często wybuchają między wami kłótnie i sprzeczki

Jak wygląda spotkanie dziecka z psychologiem?

Dla psychologa najważniejsze w czasie spotkanie jest nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem, która będzie charakteryzować się zaufaniem. Dlatego najczęściej spotyka się z dzieckiem sam na sam, bez udziału rodziców. Oczywiście są dzieci, którym trudno rozstać się z rodzicami, doświadczają lęku, wtedy pierwsze spotkania mogą odbyć się w towarzystwie rodzica. Samo spotkanie polega na rozmowie dotyczącej ważnych dla dziecka obszarów życiowych, często korzysta się z rysunków, gier czy innych zabaw – w zależności od wieku dziecka.

Ważne by rodzice mieli świadomość tego, że z szacunku wobec dziecka, najlepiej jeśli nie będą wchodzić i próbować wypytywać się o szczegóły rozmowy po spotkaniu, zarówno dziecka jak i psychologa. Mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na poczucie komfortu w relacji dziecka z psychologiem. Psycholog zawsze zawiadomi rodzica, jeśli ma poczucie, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego lub zagrażającego jemu zdrowiu.

 

Po spotkaniach, obywa się wizyta podsumowująca, rodzice otrzymują diagnozę problemów dziecka w formie opinii sporządzonej na papierze, bądź ustnie. Po czym ustalany jest dalszy etap działań. Być może będzie potrzebna wizyta u innego specjalisty, np. psychiatry, bądź terapeuty integracji sensorycznej. Psycholog może także zaproponować terapie psychologiczną bądź psychoterapię.