Zapraszam do skorzystania z szerokiego zakresu naszych usług:

Terapia par

Terapia par to pomoc skierowana do par, które przeżywają trudności we wzajemnej komunikacji, satysfakcji ze związku, mają poczucie wzajemnego niezrozumienia, bądź chcą nauczyć się rozwiązywać konflikty.

W terapii pary ważne jest uchwycenie i uszanowanie perspektywy każdego z partnerów. Dostrzeżenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań, które często ukazują się w danej relacji w sposób zawoalowany, trudno dostrzegalny. Terapia pary powinna prowadzić do lepszego wzajemnego zrozumienia, współodczuwania i umiejętności empatyzowania drugiej osoby.